Diaconaal Platform Hardenberg

Het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH) is in 2011 opgericht. Het is een platform van diaconieen van de aangesloten kerken binnen de gemeente Hardenberg. (zie lijst aangesloten diaconieen)

Het DPH heeft zich tot doel gesteld : 

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem te geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterken in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit in navolging van Christus!

Samen sta je sterker, er is meer kennis en kunde die aangewend kunnen worden om de positie van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren. Het platform is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en te reageren op voorstellen van de stuurgroep.

 

De dagelijkse aansturing wordt gedaan door de “stuurgroep DPH”, daarnaast  zijn er een aantal werkgroepen actief op diverse gebieden. Maximaal 2x per jaar vind er een klankbordgroep vergadering plaats waarbij elke aangesloten diaconie met 1 of 2 afgevaardigen aanwezig zijn. De afgevaardigen van de kerken zorgen ervoor dat hun achterban van nodige informatie wordt voorzien.

Aangesloten diaconieen

 

Mededeling Toeslagenaffaire :

Hulp voor gezinnen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire

Binnen de gemeente Hardenberg zijn er naar verwachting 17 gezinnen geraakt door de toeslagenaffaire. Deze ouders werden mogelijk onterecht door de Belastingdienst gezien als iemand die fraude pleegt en kwamen in grote problemen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag. De gemeente wil deze gezinnen graag helpen. Bent u één van deze gezinnen die in de problemen is gekomen door de toeslagenaffaire? Dan willen wij u graag helpen!

Hulp bij uw zorgen

U mag voor hulp die u nodig hebt contact met ons opnemen, bijvoorbeeld voor hulp op het gebied van schulden, wonen, zorg, gezin en werk. Samen met de gezinnen bekijkt de gemeente Hardenberg op welke manier ondersteuning kan worden geboden.

U kunt contact met de gemeente opnemen door een mail te sturen naar toeslagenaffaire@hardenberg.nl of te bellen naar 14 0523.

Als u liever contact opneemt met een onafhankelijke organisatie, mag u ook contact opnemen met Alienke Horstra van Raad & Recht. U kunt haar bereiken via mailadres a.horstra@raadenrecht.nl of via telefoonnummer 0523-273666.

 

 

Archief documenten:

Gemeente beleid hoe werkt dat ?

Verslag Diaconale ontmoeting 2019

Werkplan suicide

Supra netwerk

Powerpoint Klankbordbijeenkomst 2018

Buddy-project

Richtlijnen voor de SAM+ voorzieningen in gemeente Hardenberg

Verslag diaconale ontmoeting

ansichtkaart vrede-vrijheid-hoop

                                                                         

 

                                                   

Nieuws / Agenda