Diaconaal Platform Hardenberg

Het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH) is in 2011 opgericht. Het is een platform van diaconieen van de aangesloten kerken binnen de gemeente Hardenberg. (zie lijst aangesloten diaconieen)

Het DPH heeft zich tot doel gesteld : 

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem te geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterken in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit in navolging van Christus!

Samen sta je sterker, er is meer kennis en kunde die aangewend kunnen worden om de positie van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren. Het platform is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en te reageren op voorstellen van de stuurgroep.

 

De dagelijkse aansturing wordt gedaan door de “stuurgroep DPH”, daarnaast  zijn er een aantal werkgroepen actief op diverse gebieden. Maximaal 2x per jaar vind er een klankbordgroep vergadering plaats waarbij elke aangesloten diaconie met 1 of 2 afgevaardigen aanwezig zijn. De afgevaardigen van de kerken zorgen ervoor dat hun achterban van nodige informatie wordt voorzien.

Aangesloten diaconieen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie: 

7 maart was er een ééndaagse bijeenkomst om onder leiding van de Argumentenfabriek te komen tot een Hardenbergs Supranet werkplan (Suïcidepreventie Actienetwerk). Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Het was fijn dat we aan het eind van de dag een duidelijk en concreet werkplan hadden. Nogmaals bedankt voor jullie inbreng! Aan het eind van de bijeenkomst werd ook de vraag gesteld: “hoe nu verder?”. Alleen die vraag al kenmerkte jullie betrokkenheid bij dit lastige onderwerp. Het werd ons duidelijk dat we dit niet voor niets doen. Daarom hebben wij de afgelopen weken een aantal stappen gezet en willen jullie daar graag in mee nemen. (Ook diegenen die wel belangstelling hadden voor de ééndaagse maar moesten afzeggen nemen we mee in deze mail. Zij worden van harte uitgenodigd om alsnog aan te sluiten op 4 Juni).

In de bijlage vinden jullie de uitgewerkte ‘Trends- en factorenkaart’ en het Hardenbergse werkplan. Dat is de basis geweest voor onderstaande uitwerking.

In de powerpoint bijlage zien jullie een voorstel van de structuur van Supranet Hardenberg. We hebben daarbij gekozen voor drie subnetwerken en daarbij alvast wat namen/organisaties ingevuld. Vanuit de drie subnetwerken zou dan één vertegenwoordiger contactpersoon zijn voor het lokale Supranetwerk.

Er staan op dit moment al afspraken gepland met

· Slachtofferhulp en politie. Doel daarvan is om de nazorg van nabestaanden te verbeteren en te borgen.

· Communicatiemedewerkers GGD en Gemeente om te komen tot een communicatieplan

Werkplan suicide

Supra netwerk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Presentatie Klankbordgroepbijeenkomst 23-01-2018 :Powerpoint Klankbordbijeenkomst 2018

Presentatie klankbordgroep mobilitiy mentoring : Mobility Mentoring

Presentatie klankbordgroep Buddy-project : Buddy-project

 

                                                                         

 

                                                   

Nieuws / Agenda