Werk & inkomen

Gemeente Hardenberg:

Indien u een uitkering onvangt dan hebt u ook altijd een consulent. Voor vragen kunt u zich eerst wenden tot uw consulent.

Hoe werkt gemeente beleid?

Gemeente beleid hoe werkt dat?

 

Document : Tips om financieel misbruik te voorkomen

Voorkom financieel misbruik

Docurment : Regeling minimabeleid 

Regeling Minimabeleid