Werkgroep Diaconaal platform

De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg. Zij hebben op verzoek van de gemeente Hardenberg nagedacht over hoe de kerken van Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die vanaf 24 oktober 2016 zijn gearriveerd in het AZC Heemserpoort. Daarvoor is een speciale werkgroep van het Diaconaal Platform opgericht die hier handen en voeten aan mag geven. Zij hanteren als naam: werkgroep Diaconaal Platform.

De werkgroep Diaconaal platform draait onder andere het Buddy-project. Dit project heeft inmiddels een dusdanige omvang gekregen, dat er besloten is om het Buddyproject onder te brengen in een stichtings vorm. Dit bied bijvoorbeeld de mogelijkheid om en ANBI status aan te vragen, zodat er ook giften gedaan kunnen worden voor dit project.

Wilt u een gift doen? U kunt u gift overmaken naar BANKREKENINGNUMMER: NL02 RABO 0340 2724 30 T.N.V. STICHTING BUDDY PROJECT HARDENBERG. Inmiddels heeft het buddyproject ook een eigen website : https://buddyprojecthardenberg.nl

Het Diaconaal Platform Hardenberg zal wel nauw verbonden blijven met het Buddy-project door oa vrijwilligers te werven, en kennis en ervaring te delen.

NIEUWSBRIEF: 

-Nieuwsbrief 11-2017 

-Nieuwsbrief 12-2017

-Nieuwsbrief 01-2018

-Nieuwsbrief 02-2018

-Nieuwsbrief 03-2018

-Nieuwsbrief 04-2018

-Nieuwsbrief 05-2018

-Nieuwsbrief 06-2018

-Nieuwsbrief 07-2018

-Nieuwsbrief 08-2018

-Nieuwsbrief 09-2018

-Nieuwsbrief 10-2018

-Nieuwsbrief 01-2019

-Nieuwsbrief 02-2019

-Nieuwsbrief 04-2019

-Nieuwsbrief 05-2019

-Nieuwsbrief 06-2019

-Nieuwsbrief 09-2019

-Nieuwsbrief 10-2019

-Nieuwsbrief 11-2019

-Nieuwsbrief 09-2020

We zijn als werkgroep bezig met de volgende activiteiten:


Buddyproject Hardenberg.

Wij helpen vluchtelingen en statushouders uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners van de gemeente Hardenberg aan vluchtelingen en statushouders te koppelen. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en organiseren laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Naast het matchen van buddy’s, organiseren en faciliteren we activiteiten waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen / statushouders centraal staat. Dit doen we aan de hand van gezamenlijke activiteiten. Eén daarvan is bijvoorbeeld ‘samen eten’.

Buddyproject Hardenberg heeft hierin een faciliterende rol.

Volg ons ook via Facebook: Buddyproject Hardenberg

De doelstelling van het Buddyproject Hardenberg is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers en statushouders doorbreken èn de betrokkenheid van inwoners van de gemeente Hardenberg bij de opvang en integratie te vergroten.

Wat kan ik doen?
Wilt u vanuit uw bedrijf ons maatschappelijk ondersteunen of een activiteit met de buddies voor ons sponsoren. Neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor ons emailadres: buddyprojecthardenberg@gmail.com  o.v.v. sponsoring

 

Hoe word ik Buddy?

Twee keer per jaar starten we een nieuw project waarbij vluchtelingen / statushouders en vrijwilligers aan elkaar worden gekoppeld. Het project duurt 4 maanden. Het buddyproject heeft een vaste coördinator die ondersteunt waar nodig. Je staat er dus niet alleen voor.

De voorbereiding van de Nederlandse buddy’s bestaat uit een persoonlijk gesprek en een instructiebijeenkomst. Vervolgens ontmoeten jij en je buddy elkaar voor het eerst op een feestelijke matchingsavond. Daarna gaan jullie samen op pad. We vragen je om in ieder geval 1 keer per week af te spreken met je buddy.

Eén keer in de vier weken komt jouw buddygroep samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Deze intervisies worden begeleid door het Buddyproject Hardenberg, ook externe professionals kunnen daarbij aanschuiven voor gewenste ondersteuning. Hiernaast organiseren we gezamenlijke activiteiten waar je op een laagdrempelige manier vluchtelingen en andere buddy’s ontmoet. Na 4 maanden sluiten we het project samen af en mag jij zelf met je buddy afspreken of en hoe jullie contact er in de toekomst uit gaat zien.

Wil jij een buddy worden?
Van alle buddy’s die zich hebben aangemeld worden er voor het eerste project tien buddy’s gevraagd om deel te nemen. Helaas kunnen we niet direct met iedereen van start. Zorg dat jouw profiel compleet is ingevuld. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat jouw buddy ook echt bij jou past. Je wordt persoonlijk en telefonisch benaderd als we een goede match voor jou hebben gevonden.

Ben je helemaal enthousiast en wil jij je graag aanmelden als buddy?

Vul dan HIER het aanmeldingsformulier in.

                                                                           


Fietsen project :

Het AZC is gesitueerd aan de Jachthuisweg. Doordat deze vestiging buiten de stad Hardenberg ligt, zijn we een fietsenproject gestart om de mobiliteit van de bewoners van het AZC te versterken.

OPROEP:

Hiervoor zoeken we steeds goede fietsen die nog een tweede ronde mee kunnen.

Mocht u een goede fiets willen afstaan voor dit doel, neem dan contact met ons op.

Gebruik hiervoor ons e-mailadres: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com o.v.v. fiets voor bewoner AZC.

Er zal dan z.s.m. een afspraak met u worden gemaakt om de fiets op te halen. (binnen de gemeente Hardenberg) De binnengekomen fietsen worden helemaal nagekeken en eventueel voor een klein bedrag (max. € 50) hersteld. Deze kosten vormen de aanschafprijs voor de bewoners van het AZC.Daarmee hebben ze een goed en veilig vervoermiddel gekregen. Bewoners van het AZC waarderen het als de fiets beschikt over fietstassen.

Contactpersoon Dhr.Jan van der Giessen 06 51743136 

 

Fietsen werkplaats

Het aantal fietsen neemt toe op het AZC evenals het klussen aan fietsen. Ook de afvalbakken laten restanten van fietsen zien en het aantal niet gebruikte fietsen neemt toe wegens ontstane mankementen.

Graag hopen we op het terrein van het AZC of in de directe nabijheid van het AZC een fietsenwerkplaats te kunnen realiseren. We willen dan statushouders, vrijwilligers en bewoners van het AZC samen laten sleutelen aan hun fietsen. Op deze wijze kunnen zij op een goedkope manier hun eigen fiets repareren en kunnen ze iets doen tegen de regelmatige verveling waar ze mee te maken hebben.

Wie helpt ons aan een geschikte werkplaats? Heeft u de oplossing? Neem dan contact met ons op en gebruik hiervoor ons e-mailadres: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com o.v.v. fietsenwerkplaats.

 


Ondersteuning in materialen

Van het COA krijgen we soms kleine verzoeken voor materialen. Zo hebben we o.a. veel spelletjes voor het AZC weten te realiseren door deze vraag uit te zetten binnen een aantal kerken van Hardenberg.

Daarnaast sponsort een Houthandel hout voor bankjes op het terrein van het AZC. Bewoners van het AZC gaan o.l.v. de huismeesters zelf aan de slag om zitruimte te maken op het terrein van het AZC. Op deze wijze is er ook buiten gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wilt u iets betekenen voor de bewoners van het AZC? Neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor ons e-mailadres: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com o.v.v. ik wil graag iets bijdragen.

 

 


Organiseren van kleine acties.

Een enkele keer kunnen we meedoen met kleine acties. Zo hebben we in december 2016 meegedaan aan de rugtasactie van Sticht Gave. (https://www.gave.nl/advies/materialen-van-gave/rugtasactie)

Hiervoor maken Nederlandse kinderen een rugzakje voor hun leeftijdsgenootje in het AZC. Ze kopen schriften, kleurboeken, pennen en stiften en een knuffel. Deze worden in een rugtas in de maand december, de kinderen van het AZC aangeboden.

 

 


Overleg met instanties op en rond het AZC.

Met enige frequentie wordt er door de COA een vergadering belegd waar, naast onze aanwezigheid, ook Sportservice Hardenberg, de Bibliotheek, De Stuw, Stichting De Kern en de Cultuurkoepel in participeren. Hier overleggen wij en stemmen onze activiteiten af zodat er zo efficiënt mogelijk wordt samengewerkt.

Wil je als vrijwilliger aan de slag op het AZC? Meld je dan aan bij De Stuw. Zij houden overzicht over alle vrijwilligers en matchen deze met vacatures op het AZC.