Ik zoek hulp

Om de hulpvrager alvast op weg te helpen, hebben we diverse organisaties die op allerlei vlakken hulp bieden verzameld in een “zoekmachine” in deze website.

Doormiddel van het invoeren van kernwoorden in de zoekmachine kunnen allerlei organisaties worden gevonden. U krijgt dan een korte toelichting over de betreffende organisatie, de contact gegegevens en u kunt door linken naar de website van de organisatie.

Daarnaast kunt u ook natuurlijk ook contact opnemen met het DPH : dphsecretariaat@gmail.com en dan proberen wij u op weg te helpen.


Organisaties zoeken

Resultaten

Gemeentelijke Kredit Bank (GKB)

De GKB helpt mensen bij het op orde maken van de finacieen mb.t. schulden.


dhr/mevr

www.degkb.nk

Eurowijzer

Eurowijzer helpt met advies bij financiële moeilijkheden, dit doorrmiddel van o.a. budgetcoaching


dhr/mevr
0523 - 27 36 67

www.eurowijzer.eu

Stichting Present Hardenberg

Stichting Present bied een helpende hand in praktische zin voor mensen in armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement. Mensen die iets te bieden hebben en waarmee anderen geholpen kunnen worden.


dhr Bernard van der Vegt
0523-271666

www.stichtingpresent-hardenberg.nl

Mantelzorg Mezzo

Voorzien in langdurige zorg die vaak voor langere tijd is. Mezzo ondersteund en komt op voor iedereen die zorgt voor een ander.


dhr/mevr
0900-2020496

www.mantelzorg.nl

NIBUD

Het nibud is een voorlichtings & onderszoeks organisatie voor alles wat betrekking heeft op de huishoudportemonnee. Ze geven advies over bijv. rondkomen, lenen, sparen, schulden.


dhr/mevr
030-23 91 350.

www.nibud.nl

Carinova

Carinova is een regionale thuiszorg organisatie.


dhr/mevr
0800 8662

www.carinova.nl

De Zonnebloem

De zonnebloem zet zich in voor mensen met een handicap vanaf 18 jaar.


mevr Ina Kruiter
0523-264462

www.zonnebloem.nl

Jongerenzorg allespelersinbeeld
RIBW IJsselvecht

Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen. Deze ondersteuning wordt gegeven op belangrijke gebieden als wonen, werk


dhr/mevr
088-8250010

www.ribwijsselvecht.nl

Slachtofferhulp

Bij slachtofferhulp werken vrijwilligers en professionals die slachtoffers van misdrijven en ongevallen helpen met praktische of therapeutische hulp. Niet alleen hetslachtoffer zelf kan bij slachtofferhulp terecht, maar ook bijvoorbeeld familieleden, nabestaanden en getuigen.


dhr/mevr
0900-0101

www.slachtofferhulp.nl

Kledingbank Hardenberg

De kledingbank verstrekt kleding aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


dhr/mevr
06-27051131

www.kledingbankhardenberg.nl

Kinderbijslag

Uitvoerende instantie m.b.t. kinderbijslag


dhr/mevr
050 - 316 90 20

www.svb.nl

Raadswinkel - Raad & Recht

Raad & Recht is hét loket voor uw vragen op het gebied van: - Sociale Zekerheid - Arbeids- en Ontslagzaken - Juridische zaken - Maatschappelijke zaken - Gezondheidszorg Raad & Recht is onafhankelijk en toegankelijk voor iedereen, ongeacht uw leeftijd, uw nationaliteit, uw politieke overtuiging of uw levensbeschouwing. Raad & Recht biedt kosteloos: - Advies - Bemiddeling - Dienstverlening - Informatie - Verwijzing naar de juiste instantie


dhr/mevr
0523-273666

www.raadenrecht.nl

De Kern / i.s.m De Stuw

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. U kunt bij ons terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.


dhr/mevr
0523- 267478

www.destuw.nl

De Sociëteit

Voor mensen zonder een betaalde baan biedt "De Sociëteit" gelegenheid om eigen creativiteit en kwaliteiten aan te boren. Ons doel: u gelooft weer in uw mogelijkheden, waardoor u zichzelf verder kunt ontwikkelen. U bent welkom voor een gratis kop koffie of thee. U kunt deelnemen aan ontspannende activiteiten of inspirerende cursussen.


dhr/mevr
0523- 267478

www.destuw.nl

STARS - Stuw Aangepaste Recreatie en Sport

Stuw Aangepaste Recreatie en Sport (STARS) organiseert in de regio activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, zintuiglijke en/ of verstandelijke beperking, motorische of andersoortige beperkingen leer- en/of gedragsbeperkingen een chronische aandoening


dhr/mevr
0523-267478

www.destuw.nl

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.


dhr/mevr

www.regelhulp.nl

Stinfa Ommen

Stinfa helpt mensen die niet (meer) in staat zijn hun financiële zaken te regelen en te beheren. Stinfa kan daarvoor een beroep doen op een aantal professionele en enthousiaste medewerkers. Omdat het om vertrouwelijke zaken gaat worden aan deze medewerkers hoge eisen gesteld.


dhr/mevr
0529-455507

www.stinfa.nl

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Het Rbz voert regelingen voor financiële hulp aan zelfstandigen uit voor diverse gemeenten in de regio, waaronder ook Hardenberg. De belangrijkste regeling daarbij is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Via deze regeling kunt u als ondernemer een beroep doen op een krediet voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.


dhr/mevr
038 498 44 80

www.rbzzwolle.nl

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Om mogelijk te maken dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft, moet de zorg betaalbaar blijven én rechtvaardig worden verdeeld. Daar zijn regels voor bedacht. Het CIZ doet zijn werk uiterst zorgvuldig, maar ook inlevend. Want de wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt.


dhr/mevr
088 - 789 10 00

www.ciz.nl

MEE-ijsseloevers

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dat is ons uitgangspunt.


dhr/mevr
088 633 0 633

www.mee-ijsseloevers.nl

TRIAS Jeugdhulp

Trias biedt ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Met: hulp-aan-huis, spoedhulp, crisis-opvang, 24-uurs zorg, pleegzorg. begeleiding/behandeling rondom (vecht)scheiding en meer. Trias is ook te consulteren voor advies en coaching. ( dit kan alleen via doorverwijzing van huisarts, jeugdarts, Samen Doen )


dhr/mevr
038 456 46 00

www.trias-groep.nl

Humanitas thuisadministratie

Humanitas Hardenberg/Ommen helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg.


dhr/mevr
06-35 11 36 91

www.humanitas.nl

Baalderborggroep

Baalderborg Groep: de zorgorganisatie voor ouderen, gehandicapten en kind & jeugd


dhr/mevr
0523-287100

www.baalderborggroep.nl

Saxenburggroep

Onder het motto "Zorg dichterbij beter" brengen wij deze zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Het aanbod van zorg en ondersteuning, maar ook alle diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in.


dhr/mevr
0523 27 60 00

www.sxb.nl

Voedselbank Hardenberg

De voedselbank geeft voedselpakketten aan cliënten binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze pakketten worden vooral samengesteld uit overschotten, die door bedrijven ter beschikking worden gesteld. Om pakketten aan te vullen kopen we zelf producten bij. Op deze manier proberen wij mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt te steunen. Om dit allemaal te kunnen realiseren is draagvlak in de samenleving van groot belang. Gelukkig krijgen we veel steun van bedrijven, maar ook van particulieren. De steun bestaat zowel uit het aanleveren van producten als het doneren van geld.


dhr/mevr
06 34120614

www.voedselbank-hardenberg.nl

Kringloop Hardenberg

Bevorderen van het hergebruik van goederen en reststoffen en het creëren van werkgelegenheid


dhr/mevr
0523-265665

www.kringloophardenberg.nl

Repair cafe Hardenberg

epair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en vaardigheden op allerlei terreinen.


dhr/mevr

www.repaircafehardenberg.nl

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 97 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 253 Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.


dhr/mevr
013 5451656

www.leergeld.nl

Fikara

Fikara Bewindvoeringen ondersteunt personen die door bijzondere omstandigheden de financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Wij verrichten alle noodzakelijke financiële handelingen voor de onderbewindgestelde persoon: van het controleren of inkomsten worden ontvangen tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van subsidies. Fikara Bewindvoeringen is een kantoor met ruime ervaring waarbij elke situatie de individuele aandacht krijgt.


dhr/mevr
085-2010693

www.fikara-fd.nl

Dress for success

‘De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven


dhr/mevr
06 - 45251937

www.dressforsuccess.nl

K - vriendelijk (ommen)

Wij bieden de begeleiding op basis van de Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en de WLz (Wet Langdurige zorg). Dit kan worden gefinancieerd op basis van een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura) bij de gemeenten waarmee wij een contract hebben. De begeleiding die wordt geboden kan gericht zijn op opvoedkundige problemen, administratie en financiën, de huishouding, aanbrengen van structuur, persoonlijke verzorging, sociale contacten en een zinvolle daginvulling.


dhr/mevr
0529-760011

www.k-vriendelijk.nl

Vecht voor jeugd

De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen met financiële en/of materiële steun op cultureel, educatief of sportief gebied. Jongeren tot en met 17 jaar die wonen in de gemeente Hardenberg verdienen een kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Vecht jij met ons mee om hun toekomst te geven? Met opbrengsten van acties en door giften kunnen we hen die toekomst geven. Je kunt ons ook helpen door “Vriend van Vecht voor Jeugd” te worden.


dhr/mevr

www.vechtvoorjeugd.nl

Slimme Boefjes

Slimme Boefjes is opgericht in het voorjaar van 2012 om (aanstaande) ouders die niet goed in staat zijn om daar zelf in te voorzien, te helpen met hun babyuitzet. De stichting zamelt daarvoor babyspullen in op verschillende inzamelpunten in het land. Hiervan maakt Slimme Boefjes de Baby StartKid. In dit babystartpakket zitten de basisbenodigdheden die de kraamzorg adviseert voor de eerste maanden van een pasgeborene. Voordat ingezamelde babykleding in de Baby StartKid komt, wordt alles fris gewassen, gestreken en zorgvuldig gesorteerd op kleur. De artikelen die Slimme Boefjes hergebruikt, zijn altijd van goede kwaliteit. Veel kleding is zelfs praktisch ongedragen!


dhr/mevr

www.slimmeboefjes.nl

Stichting Sprank

Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sprank biedt woonbegeleiding, dagbesteding en ambulante begeleiding.


dhr/mevr
088 0070700

www.stichtingsprank.nl

Samen Doen Team

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.


dhr/mevr
14-0523


Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.


dhr/mevr
0884-222444

www.vtij.nl